Discovery Dive

Secretariaat
p/a Korenmijt 11 
5741 PP  Beek en Donk 

+31 6 3646 9227

DiscoveryDive.ZOB@gmail.com

Ingeschreven als vereniging bij de KvK Eindhoven onder nr. 17111047 – Banknummer NL75ABNA0527999989